Klasser og spilletider

Klasser og Spilletider 

  • 9 - 12 år: 18 min.
  • 13 - 18: 23 min

A – finale 2 x 15 min med 3 min pause
B - finale 2 x 15 min med 3 min pause

Ved liten deltagelse i enkelte årsklasser forbeholder vi oss retten til å slå sammen klasser eller kutte årsklasser ved lite påmeldinger.

Reglement

Reglement for Stjørdalscupen. 

Spillesystem 

Klasse 9-12 år: 
Det spilles aktivitetsserie, ingen kåring av klassevinner.

Antall spillere på banen:

9 og 10 år: Flytende målvakt + 4 spillere på ¾ bane
11 og 12 år: Målvakt + 5 spillere
13 år+: Målvakt + 6 spillere

Årsklassene 9-11 år spiller med nedsenket tverrligger.

Klasse GJ 13 – 18:
Lagene spiller innledende puljer med enkle serier. De to beste går til A- sluttspill og øvrige lag går til B- sluttspill.

Premiering

Årsklassene 9 – 12 år utdeles medaljer til alle
Årsklassene 13 - 18 år premiering til nr 1 og 2 A – finalen og nr 1 og 2 B – finalen

Spillersystem

Klasse 9-12 år:
Det spilles aktivitetsserie, ingen kåring av klassevinner.

Antall spillere på banen:
9 og 10 år: Flytende målvakt + 4 spillere på ¾ bane
11 og 12 år: Målvakt + 5 spillere
13 år+: Målvakt + 6 spillere

Årsklassene 9-11 år spiller med nedsenket tverrligger.

Klasse GJ 13 – 18:
Lagene spiller innledende puljer med enkle serier. De to beste går til A- sluttspill og øvrige lag går til B- sluttspill.

Premiering

Årsklassene 9 – 12 år:
utdeles medaljer til alle

Årsklassene 13 - 18 år:
premiering til nr 1 og 2 A – finalen og nr 1 og 2 B – finalen